Rakstu krājums "Dzimte un tulkošana" (Akadēmiskais apgāds, 2018)

Rakstu krājuma "Dzimte un tulkošana" (LU Akadēmiskais apgāds, 2018) autoru un tekstu priekšskats (pre-view). 

https://drive.google.com/drive/folders/1S3KKv3fAHEO-o4DW8rxynOdLzF6B7o_c?usp=sharing

 

Glosārija Digitālajās humanitārajās zinātnēs priekšskats (pre-view)

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TziaG6B17tMZy2QN4sBFJDCuf-lDYVUb?ogsrc=32

Publikācijas

Publikācijas par dzimumu līdztiesību un dzimtes studiju jautājumiem (1997.-2014. gads):

 • Koroļeva, Ilze (ed) Invitation to Dialogue: Beyond Gender (In)Equality.- Rīga: Institute of Philosophy and Sociology, Latvian Academy of Sciences, 1997
 • Feminism and Latvian Literature (ed. Ausma Cimdiņa). - Riga: LSPIC, 1998
 • Feministica Lettica (red. Ausma Cimdiņa). - Rīga: Zinātne, 1999
 • Pavlina, Ieva The Oportunities of Families with Children to Implement Reproductive and Child-Rearing Functions in Latvia in the 1990ties// Humanities and Social Sciences Latvia. - Riga: University of Latvia, 3 (24), 1999 
 • Feministica Lettica (red. Ausma Cimdiņa). - Rīga: Zinātne, 2001
 • Гендер, культура, общество. Проект женщин Балтии. Альманах. (red. Irina Novikova) - Рига, 2002
 • Mitenberga, Līga Daughters and Mothers. The Novels of Arundhati Roy and Nora Ikstena//Humanities and Social Sciences Latvia. - Riga: University of Latvia, 1 (34), 2002
 • Pavlina, Ieva The Role of Demographic Policies in the Development of Families with Children in Latvia//Humanities and Social Sciences Latvia. - Riga: University of Latvia, 2 (35), 2002
 • Zelče, Vita Nezināmā: Latvijas sievietes 19. gs otrajā pusē. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2002
 • Feministica Lettica (red. Ausma Cimdiņa). - Rīga: Zinātne, 2003
 • Meškova, Sandra Peculiarities of Latvian Women's Autobiographical Writing in the 1990s// LU Raksti, Literatūrzinātne, folkloristika, māksla (666). - Rīga: Latvijas Universitāte, 2004
 • Salmane, Anna Feminism in Latvia//Humanities and Social Sciences Latvia. - Riga: University of Latvia, 2006 
 • Dzimtes konstruēšana. Zinātnisko rakstu krājums (Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiņš (red). - Rīga: Avenss un Partneri, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013
 • Lipša, Ineta Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā. (1914-1939). - Rīga: Zinātne, 2014

Visas publikācijas ir pieejamas Dzimtes studiju centra telpā drukātajā un elektroniskajā formātā.