Somijas Sociālās labklājības un veselības ministrijas Dzimumu līdztiesības nodaļas ekspertu vizīte LU HZF Dzimtes studiju centrā

Šī gada 8. maijā notika tikšanās ar Somijas Sociālās labklājības un veselības ministrijas Dzimumu līdztiesības nodaļas ekspertiem un LU HZF Dzimtes studiju centra padomes pārstāvjiem. Diskusijas centrā bija jautājums par dzimumu līdztiesības politikas institucionalizācija Latvijā un Baltijas valstīs. Somijas ekspertes bija ieinteresētas tādos jautājumos kā sieviešu aizsardzības pret vardarbību mehānismi, dzimumu nelīdztiesība darba tirgū, seksuālo minoritāšu tiesības Latvijā, dzimumu līdztiesības principu integrēšana akadēmijā u.c. Otrā diskusijas daļa attīstījās ap diviem tematiem – a) termina “gender” atveidošanu un lietošanas līmeņus latviešu valodā un b) Stambulas konvencijas ratificēšanas process Latvijā.

 LU ekspertes dzimumu līdztiesības politikā un dzimtes studijās – prof. Irina Novikova (Centra direktore), doc. Marita Zitmane (SZF, Komunikācijas studiju nodaļa) un asoc. prof. Aivita Putniņa (HZF, Kultūras un sociālās antropoloģijas katedra) ir uzsvērušās, ka abu jautājumu risināšanai Latvijā tos ir jāvirza no formālās dzimumu līdztiesības uz tās praktisko pieeju integrēšanu politiskajā, sociālajā un akadēmiskajā vidē Latvijā.

Centra direktore ir pastāstāstījusi par struktūrvienības aktivitātēm, projektiem un publikācijām, kā arī sniegusi ieskatu pašlaik izstrādē esošajā krājumā “Dzimte un tulkošana”. Somijas kolēģes, savukārt, pievērsās Ziemeļvalstu mūsdienu situācijas dzimumu līdztiesības jomā analīzei.

Centra pētniece, Dr. Marija Semjonova pastāstīja par savu pēcdoktorantūras projektu, kas koncentrējas uz dzimtes un diasporas pētniecību digitālajā vidē, kā arī iepazīstināja ar savu 2016. gada monogrāfiju par Latvijas un Somijas sieviešu literatūras salīdzinošo vēsturi.

 

Notikumi

  • 2015. gada 16. februārī notika tikšanās ar Eiropas Parlamenta FEMM Komitejas pārstāvēm. Pasākumā tika apspriesti mūsdienu dzimumu līdztiesības politikas jautājumi,  pārskatīti sieviešu tiesības regulējošo dokumentu apkopojumi. Sanāksmes programma