Centra vēsture

1. 1995. gads. Pekinas rīcības platformas ārpus programmas forums.

2. 1998. gads NORFA Starptautiskais pētniecības seminārs doktorantiem „Dzimte un Multikulturālisms” (Gender and Multiculturalism) (dalībnieki: Aili Nenola (Aili Nenola); Laura Asmuta (Laura Assmuth); Ulla Vuorela (Ulla Vuorela), Lēna Kurvet-Keosāre (Leena Kurvet-Käosaar) un Elizabete Pičukāne)

3. 1998. gads Konference „Sievietes un dzimtes studijas/pētniecība” (konferences atklāšana) (Rīga)

4. Tikšanās un seminārs „Maskulinitātes kritikas studijas” („Critical Masculinity Studies”) ar prof. R.W. Konnelu (Bob Connell) Rīgā (1999.gads) un semināra dalībnieku fotogrāfijas

5. Tikšanās ar kolēģiem no Centrālās Eiropas Universitātes (Ungārija) (Jasmina Lukič un Jiržina Šmejkalova) (1999.gads)

6. 1999. gads ASV/Baltijas Projekts „Sieviete un politiskā līderība” (Women and Leadership) (semināra dalībnieku fotogrāfija) (Jūrmala)

7. 1999.gads Konference „Dzīvās balsis. Konference par sievieti un demokrātiju”. („Vital Voices. Conference on Women and Democracy”) (konferences plenārās sēdes fotogrāfiju ar Hilariju Klintoni (Hillary Clinton)

8. Vasaras skolas sieviešu un dzimtes studijās. (2000. gadu sākums). Pasākumu un semināru dalībnieki. (pasākumu pasniedzēji: Sandra Meškova, Katrīna Kivimā (Katriin Kivimaa; semināru dalībnieki)

9. 2003. gads NORFA Vasaras pētnieciskā programma „Dzimumu līdztiesība un Vīriešu loma Eiropas labklājības režīmos: komparatīvās perspektīvas” (Gender Equality and Men’s practices in European Welfare Regimes: Comparative Perspectives) (Rīga) (kursa pasniedzējas: Līza Husu (Liisa Husu) un Marī Nordberga (Marie Nordberg)

10. 2010. gads Starptautiskais seminārs „Eiropa-Krievija: konteksti, tēli, diskursi” (dalībnieku fotogrāfijas)

11. 2014. gads starptautiskā vasaras skola doktorantiem „Transnacionālās un intersekcionālās metodoloģijas dzimtes studijās”

12. 2016. gads. Konferences "Tulkošana un dzimte" (2016. gada 30. septembrī) dalībnieki

13. 2017. gada 20.-21. jūnijs, Starptautiskā darbsemināra "Digitālās diasporas:Dzimte, idetitāte, piederība" dalībnieki