2018. gada novembra izskaņā LU Akadēmiskais Apgāds publicēja LU HZF Dzimtes Studiju Centra sagatavotu zinātnisko rakstu krājumu “Dzimte un tulkošana”.

Krājuma publikācijas projektu koordinēja LU HZF Dzimtes studiju centra pētniece, Dr. M. Semjonova sadarbībā ar LU Zinātnes Departamentu un Finanšu un uzskaites departamentu.  Publikācijas atbalstu sniedza LR Labklājības Ministrijas dzimumlīdztiesības eksperti. Krājums apvieno dažādu nozaru ekspertu rakstus un 
pārdomas par dzimtes jēdziena nozīmi, tā kultūras un lingvistiskās 
tulkošanas iespējām. Šis interdisciplinārs rakstu krājums apvieno lingvistikas, literatūrzinātnes, antropoloģijas, filozofijas, sinoloģijas, tulkošanas 
studiju un pētniecības speciālistus. Krājuma redakcijas komisiju veido nozīmīgākus zinātniekus humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Publikācija apvieno ievērojamo dzimtes un tulkošanas teorētiķu  oriģinālrakstus,  nozīmīgāko teorētisko tekstu tulkojumus un pārpublicējumus. Saturu veidoja 
 starptautisks autoru kolektīvs, kura pārstāvju lokā ir Latvijas, 
Lielbritānijas, ASV, Itālijas, Bulgārijas eksperti – O. Kastro, M. Baltiņš, E. Federici, A. Veisbergs, L. Flotova, Dž.Skota, A. Putniņa, M. Zitmane, K. Slavova, A. Baltgalve un citi. Rakstu kr
ājuma sastādītaja – prof. I. Novikova.

 

 

Dalīties