Pasākuma DH Benelux 2018, Amsterdama apmeklēšana

 

No 6.-9. jūnijam pēcdoktorantūras projekta vadītāja – Dr. Philol. Marija Semjonova un projekta zinātniskā konsultante prof. Irina Novikova piedalīsies labās prakses pārņemšanas pasākumā – Digital Humanities Benelux, 2018, kas norisināsies Amsterdamas Starptautiskās sociālās vēstures Institūtā (International Institute of Social History) (Nīderlandes). Pasākums apvienos sevī jaunāku atklājumu digitālajās humanitārajās zinātnēs darbnīcas un apaļo galdu apspriedes, kā arī kļūs par produktīvu platformu projekta galvenā mērķa – analītiskās platformas-laboratorijas pētniecības humanitārajās un sociālajās zinātnēs veikšanai LU un ārzemju studentiem. Pasākuma notikumi tiks detalizēti aprakstīti DzSC mājas lapā, sadaļā “Pēcdoktorantūras projekts” uzreiz pēc pasākuma noslēguma.

Deatalizēta pasākuma programma ir atrodama DH Benelux 2018 mājas lapā:

http://2018.dhbenelux.org/draft-programme/detailed-programme/

Pasākuma apmeklēšana ir finansēta no ERAF projekta nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/026 “Identitātes digitizācijas: atmiņa, naratīvs un dzimte kibertelpā” līdzekļiem un ir neatņemama daļa no projekta rezultatīvo rādītāju klāsta.

Dalīties