Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Saseksas Universitātes (Lielbritānija) Prof. Kerolainas Basetas (Caroline Bassett) vieslekcijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.09.2018.

Pēcdoktorantūras projekta “Identitātes digitizācija: atmiņa, naratīvs un dzimte kibertelpā” (1.1.1.2/VIAA/1/16/026) ietvaros 2018. gada 19. un 20. septembrī LU HZF Dzimtes studiju centrs aicina uz Saseksas Universitātes (University of Sussex), Lielbritānija Mediju un komunikācijas profesores Kerolainas Basetas (Caroline Bassett) vieslekcijām.

 Profesores pētnieciskās intereses ietver digitālās kultūras, digitālās humanitārās zinātnes, mediju studijas, dzimtes un kibervides mijattiecību, kritiskās teorijas, apziņas filozofijas laukus. Pašlaik viņa docē divās universitātēs –  Saseksas Universitātē Lielbritānijā un Helsinku Universitātes Digitālo humanitāro zinātņu centrā (Somija).

 

 Lekciju temati:

Dzimte, zinātne un mākslīgais intelekts (Gender, Science, and A.I.) – 19.sept. plkst 16.30, 202.telpā

Digitālās tehnoloģijas, nākotne un utopija (Digital Technologies, Future, and Utopia) – 20. sept. plkst 12.30, 323. telpā

Lekcijas notiks angļu valodā ar īsu ievadu latviešu valodā.

 

Aicināts ikviens interesents!  

 

 

 

Pasākuma atbalstītāji un partneri

LU HZF Dzimtes studiju centrs, University of Sussex, Center for Digital Humanities at the University of Helsinki

Dzimtes studiju Centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.04.2018.

Dzimtes studiju centrs

 

Somijas Sociālās labklājības un veselības ministrijas Dzimumu līdztiesības nodaļas ekspertu vizīte LU HZF Dzimtes studiju centrā

09.05.2018.

Šī gada 8. maijā notika tikšanās ar Somijas Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības nodaļas ekspertiem un LU HZF Dzimtes studiju centra padomes pārstāvjiem.

Šī gada 8. maijā notika tikšanās ar Somijas Sociālās labklājības un veselības ministrijas Dzimumu līdztiesības nodaļas ekspertiem un LU HZF Dzimtes studiju centra padomes pārstāvjiem. Diskusijas centrā bija jautājums par dzimumu līdztiesības politikas institucionalizācija Latvijā un Baltijas valstīs. Somijas ekspertes bija ieinteresētas tādos jautājumos kā sieviešu aizsardzības pret vardarbību mehānismi, dzimumu nelīdztiesība darba tirgū, seksuālo minoritāšu tiesības Latvijā, dzimumu līdztiesības principu integrēšana akadēmijā u.c. Otrā diskusijas daļa attīstījās ap diviem tematiem – a) termina “gender” atveidošanu un lietošanas līmeņus latviešu valodā un b) Stambulas konvencijas ratificēšanas process Latvijā.

 LU ekspertes dzimumu līdztiesības politikā un dzimtes studijās – prof. Irina Novikova (Centra direktore), doc. Marita Zitmane (SZF, Komunikācijas studiju nodaļa) un asoc. prof. Aivita Putniņa (HZF, Kultūras un sociālās antropoloģijas katedra) ir uzsvērušās, ka abu jautājumu risināšanai Latvijā tos ir jāvirza no formālās dzimumu līdztiesības uz tās praktisko pieeju integrēšanu politiskajā, sociālajā un akadēmiskajā vidē Latvijā.

Centra direktore ir pastāstāstījusi par struktūrvienības aktivitātēm, projektiem un publikācijām, kā arī sniegusi ieskatu pašlaik izstrādē esošajā krājumā “Dzimte un tulkošana”. Somijas kolēģes, savukārt, pievērsās Ziemeļvalstu mūsdienu situācijas dzimumu līdztiesības jomā analīzei.

Centra pētniece, Dr. Marija Semjonova pastāstīja par savu pēcdoktorantūras projektu, kas koncentrējas uz dzimtes un diasporas pētniecību digitālajā vidē, kā arī iepazīstināja ar savu 2016. gada monogrāfiju par Latvijas un Somijas sieviešu literatūras salīdzinošo vēsturi.